Wil jij lid worden of ons steunen? Kijk hier!

Als lid

Ondersteun je de visie van onze vereniging

  • Kan jij deelnemen aan de speelpleinwerking de Puzzel
  • Kan jij deelnemen aan de activiteiten van jeugdwerking de Spetters
  • Kan jij deelnemen aan de verschillende workshops
  • Krijg jij vermindering op de vormings- of ontmoetingsavonden van Autisme Limburg

Hoe lid worden?

Lid worden kan op twee manieren:

  • Door 25 euro over te schrijven op het rekeningnummer IBAN BE17 7350 2394 2921 - BIC KREDBEBB. Uw lidmaatschap geldt voor het lopende kalenderjaar.
  • Of door een gift vanaf 40 euro te storten op de projectrekening BE80 7765 9023 3377 van Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel met mededeling: Project 4166 Autisme Limburg.
    Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u automatisch het volgende kalenderjaar een fiscaal attest.

Als je nu betaalt ben je lid tot het einde van dit kalenderjaar.

OPGELET: Ben je een nieuw lid of stortte je een gift op het Caritas banknummer? Bezorg ons jouw persoonsgegevens via een klik op onderstaande button en vul het formulier in.