Externe vormingen

Opdat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen aan te sluiten bij een reguliere jeugdwerk- of sportvereniging, staan wij ervoor open om onze ervaringen en expertise te delen met deze verenigingen.
Staat jouw organisatie open voor deze doelgroep en wil je deze kinderen/jongeren zo goed mogelijk verwelkomen? Dan kan je kiezen tussen 3 vormingsmodules:
 

Online vorming:
Tijdens deze vorming krijg je inzicht in de valkuilen die je kan ondervinden in het begeleiden van kinderen en jongeren met ASS in het jeugdwerk of sportactiviteiten. Meteen krijg je ook heel wat handvaten om jouw ondersteuning te helpen slagen.

Duur: 1 uur
Kostprijs: 90 € 

Vorming op jouw locatie:
Wens je via een breder theoretisch kader meer inzicht in het denken en handelen van kinderen en jongeren met ASS zodat je gerichter kan handelen?
Wij komen naar jullie toe en nemen jullie hele begeleidingsploeg mee in het auti-denken, maar bieden tevens praktische tips in het bieden van een auti-vriendelijk basisklimaat.
Op vraag komen we naar jullie met onze gASStenbus: een busje vol spelmaterialen waarbij je spelenderwijs ondervindt wat het betekent te leven met autisme en hoe dit zich uit in jullie jeugdwerking.

Duur: 2 tot 2,5 uur
Kostprijs: 180 € + km-vergoeding
 

Trajectbegeleiding:
Staat in jullie missie dat kinderen met ASS/een beperking welkom zijn in jullie werking en jullie willen je uiterste best doen om dit te doen slagen?
Vraag naar onze trajectbegeleiding: wij komen meermaals ter plaatse voor observatie en advies.
We bespreken de frequentie en het tarief op maat van jullie noden.

Interesse in ons vormingsaanbod? Mail naar info [at] autismeleeft.be (info[at]autismeleeft[dot]be) en wij maken een afspraak om te luisteren naar jullie wensen en noden.

Voor al deze vormingen kan je als jeugdorganisatie voor financiële steun aankloppen bij KOMAF .
Zo kan het financiële luik al geen drempel meer zijn om jullie werking open te stellen voor meer kinderen en jongeren met ASS!