Genk: 2 april 2022 Wereldautismedag

ass gedicht

Op zaterdag 2 april 2022 - WERELDAUTISMEDAG - zetten we mensen met een autismespectrum profiel in een positief daglicht. 
Het Expertisenetwerk Autisme Limburg, Autisme Leeft vzw en de stad GENK bieden het volgend programma aan:

vrijdag 1 april van 19u30 tot 22 u
LEZING: Sterktes van mensen met autisme door Miriam Perrone
Bibliotheek Genk - zaal De Ontdekking
Toegang:  € 5 p.p. -  ter plaatse te betalen - Vooraf inschrijven verplicht via deze LINK

Er worden boeken geschreven over alles wat ‘fout’ loopt bij mensen met een autisme spectrum ‘stoornis’. En in films en documentaires wordt autisme nog steeds voornamelijk op een stereotype manier in beeld gebracht. Hoewel men in de terminologie meer en meer overgaat van ‘fout’ naar ‘anders’, ook van het woord ‘stoornis’ stilaan evolueert naar autisme spectrum ‘conditie’ en hierbij dikwijls de nadruk gelegd wordt op het woordje ‘spectrum’… blijven mensen vooral met een negatieve ondertoon spreken en denken over autisme.

Miriam Perrone, zelf een jonge vrouw met autisme, heeft daarom bewust ervaringen verzameld waarbij de sterke kanten van autisme op de voorgrond treden. Deze lezing legt dan ook een volledige focus op de positieve zijde en waardevolle eigenschappen van mensen met een autistisch brein! Benieuwd? Kom dan zeker luisteren!

overprikkeling

zaterdag 2 april van 11 tot 16 u
Inleefparcours - Prikkelbeleving bij mensen met autisme door het Ondersteuningsteam KIDS
Doorlopend open in Bibliotheek Genk - zaal De Ontdekking - GRATIS

Mensen met autisme ervaren de wereld om zich heen anders. Prikkels worden in de hersenen op een andere manier verwerkt.
Met dit inleefparcours willen we laten ervaren wat dat ‘anders’ betekent.
Enkele begeleiders loodsen je aan de hand van opdrachtjes doorheen de ervaringswereld van iemand met autisme. Tussendoor is er tijd voor duiding.
Welkom in de wereld van onvoorspelbaarheid, onlogische (sociale) regels, overprikkeling en nog zoveel meer!

standenmarkt

zaterdag 2 april van 11 tot 17 u
Standenmarkt met een grote verscheidenheid aan autisme-expertise
Doorlopend op het Stadsplein van Genk - GRATIS

Ben jij op zoek naar informatie over autisme, onderwijs, vrijetijd, werk, begeleiding, lectuur, ... of wil je zelf info uitwisselen? Breng dan een bezoek aan deze standenmarkt. We maken er een gezellige en boeiende ontmoetingsplek van. 

Deze standen heten u welkom op 2 april: 

Assjette vzw, Hasselt
Tewerkstellingsproject voor personen met autisme en normale begaafdheid

Assodem - MPe.Books, Helchteren
Boek: autisme glASShelder uitgelegd

Autismehulp, Hasselt
Auticoach - persoonlijk assistent

vzw Bo,Vliermaal
Dagbesteding met honden

PASS-Hasselt, Hasselt
contactgroep voor (jong)volwassenen met ASS (wandelingen, praatnamiddagen)

Tabanaa, Hasselt
Tabanaa is een boekingsplatform voor mensen die net dat tikkeltje meer aandacht nodig hebben! Wij hebben op dit moment een project lopen waarin we verder onderzoek doen naar wat deze doelgroep nu net nodig heeft om een fijne vakantie of verblijf te kunnen genieten. Met de resultaten willen we de logementen warm maken om zich extra in te zetten voor deze mensen. Hopelijk kunnen we tegen 2 april klaar geraken en al enkele 'verblijven' kenbaar maken.

Centrum Ambulante Revalidatie, Genk
Hulpverlening in ons centrum kan enkel op verwijzing van de huisarts, arts-specialist of CLB-arts. Men kan telefonisch aanmelden via de sociale dienst. Na de aanmelding zal in een eerste gesprek verder ingegaan worden op de ontwikkeling, de huidige probleemstelling, de hulpverleningsgeschiedenis, de hulpvraag, de verwachtingen, …

Indien u in aanmerking komt, volgt een uitgebreide test- en observatieperiode om de problemen die zich stellen zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, de sterktes en zwaktes in kaart te brengen.De bekomen gegevens worden vervolgens besproken tijdens het adviesgesprek en zo nodig wordt een revalidatievoorstel uitgewerkt.

Indien we geen aanbod kunnen doen dat beantwoordt aan de hulpvraag verwijzen we naar een andere dienst. Na goedkeuring door de arts van de mutualiteit begint een intensief, multidisciplinair revalidatieprogramma. Gemiddeld twee- tot driemaal per week komt de cliënt naar het centrum voor een begeleiding van minstens één uur. De begeleiding kan individueel en/of in groep zijn. Het hulpverleningsaanbod is zowel gericht op de cliënt als op zijn context.

In onze werking bieden we individuele begeleiding aan in verschillende zorgdomeinen. Wonen, dagbesteding, vrije tijd, lichamelijk functioneren, psychisch functioneren, verslaving, medicatie, huishoudelijk functioneren, zelfzorg, administratief, juridisch, relationeel functioneren, zingeving en toekomstplannen.

Ons team is multidisciplinair samengesteld onder leiding van een psychiater.

de regenbOog vzw, Genk
Vrije tijd

Ter Heide, Genk
MFC dagopvang autisme

KIDS vzw, Hasselt
BuBaO, BuSO, MFC, volwassenwerking

De Appelboom, Genk
Revalidatiecentrum voor kleuters met ASS

KVG Limburg, Hasselt
KVG Limburg is een vereniging voor en door personen met een handicap. Onze verschillende deel-vzw's helpen je verder met sociale ondersteuning (bv. aanvraag tegemoetkoming), het wegwijs maken in het zorglandschap en individuele vrijetijdstrajectbegeleiding. Daarnaast brengen we mensen samen door onze lokale afdelingen en hebben we een eigen vrijetijdsaanbod.

Covida vzw, Genk
dag-, woon-, individuele ondersteuning op maat

T Einstein Atelier
Auticoaching: psycho-educatie, psychosociale ondersteuning & weerbaarheidstraining

Autisme Leeft vzw, Hasselt
Vrijetijd voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS

Nieuws

Lees ook een van onze andere berichten

vormingen

Vormingen over ASS

Lees meer
extra's

Extra's voor ouders

Lees meer