Huishoudelijk reglement Jeugdvereniging de Spetters

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement van jeugdwerking de Spetters.
Vragen of opmerkingen mag u steeds richten naar info [at] autismeleeft.be

1. Contactgegevens

Maatschappelijke zetel:        Molenstraat 79/1, 3630 Maasmechelen
                                             Tel: 0492/228 492
                                              www.autismeleeft.be

Marleen Bloemen:                voorzitter & algemeen coördinator
                                              info [at] autismeleeft.be
                                              Tel: 0492/ 228 492
Voor informatie of vragen kan je tijdens de werkdagen van 9u00 tot 17u00 telefonisch terecht (niet op zondag en maandag)

Verantwoordelijke Oki’s | Doki’s en jeugdclub van Spetters Plus:

Mirte Vanstipelen
spetters [at] autismeleeft.be
0490/648 685

Verantwoordelijke Spetters X – Y en activiteiten Spetters Plus

Myrthe Dexters
spetters [at] autismeleeft.be
0492/228 493

2. Activiteiten van Autisme Leeft vzw

Autisme Leeft vzw organiseert activiteiten voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis.

Speelpleinwerking De Puzzel:

Voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 21 jaar bieden we tijdens de zomervakantie een gespecialiseerde speelpleinwerking aan, dit te Hasselt, Maasmechelen en Pelt.
In Maasmechelen kan je ook tijdens de paasvakantie terecht voor 1 week speelpleinwerking.

Jeugdvereniging De Spetters:

Voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen vanaf 6 jaar organiseren we op zaterdag een actieve jeugdvereniging.

Ik kies een hobby:

Voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen vanaf 6 jaar organiseren we op weekdagen verschillende hobby’s zoals turnen, theater, muziek, ….

Bekijk ons volledig aanbod op Ik kies een hobby

Missie

Autisme Limburg gelooft in de krachten van mensen met ASS en in een samenleving die iedereen gelijke kansen biedt. Via een gevarieerd vrijetijdsaanbod kunnen mensen met ASS talenten ontwikkelen, je sociaal netwerk verbreden en je levenskwaliteit verhogen.

Visie

Vanuit onze misse organiseren de vrijwilligers van Autisme Limburg vzw al meer dan 25 jaren diverse vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met ASS.
Hierbij staan we in voor de volgende kerngedachten:

 • het recht om een eigen keuze te maken
 • een gevarieerd vrijetijdsaanbod
 • het verbreden van de sociale participatie en inclusie van personen met ASS
 • aangaan van zinvolle relaties, verbondenheid en emotioneel welbevinden
 • ontdekken van creatieve, artistieke en intellectuele talenten
 • versterken van veerkracht
 • een omgeving waar je jezelf kan zijn met respect voor jouw noden en wensen

De werkingen van Autisme Limburg worden gedragen door vele teams van bezielde vrijwilligers waarin gelijkwaardigheid, dialoog, solidariteit, eigenaarschap, persoonlijke ontwikkeling en een empowerende en emancipatorische ondersteuning centraal staan.

3. Activiteiten

Doelgroep

Autisme Leeft biedt vrijetijdsactiviteiten aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autisme vanaf 6 jaar met een (rand)normale of hoge begaafdheid in 5 verschillende leeftijdsgroepen.

 • Oki’s is voor k inderen tussen 6 en 10 jaar 1 X maand op zaterdagnamiddag
 • Doki’s is voor kinderen tussen 10 en 14 jaar 1 X maand op zaterdagnamiddag
 • Spetters X is voor jongeren vanaf 14 jaar 2 X maand op zaterdagnamiddag
 • Spetters Y is voor jongeren vanaf 14 jaar met nood aan extra ondersteuning 2 X maand op zaterdagnamiddag
 • Spetters Plus is voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar wekelijks op zaterdagavond
Overstappen naar een andere groep

Oki’s, Doki’s, Spetters X en Spetters Plus zijn voor jongeren met een hoge tot normale begaafdheid.

 • Overstap Oki’s naar Doki’s = kalenderjaar waarin Oki 10 jaar wordt, tenzij anders besproken met begeleiding*
 • Overstap Doki’s naar Spetters X = kalenderjaar waarin Doki 13 jaar wordt, tenzij anders besproken met begeleiding*
 • Overstap Spetters X naar Plussers = kalenderjaar waarin Spetter 18 jaar wordt, tenzij anders besproken met begeleiding*

* Kinderen en jongeren kunnen soms iets vroeger of iets later overstappen naar een andere groep. Noden en het welbevinden van de leden staan hier centraal.

Spetters Y is voor jongeren die nood hebben aan extra ondersteuning. Deze jongeren wisselen niet van groep maar blijven bij Spetters Y

Verloop van activiteiten
Oki’s | Doki’s

Maandelijkse activiteit van 14u00 tot 17u00

 • De ouders van de Okidoki’s tekenen voor aanwezigheid af in het Spetterslokaal.
 • OkiDoki’s hebben begeleid vrij spel tot iedereen aanwezig is.

Activiteiten in het lokaal verlopen volgens het volgende schema:

 1. 14u00: aanmelden
 2. groepsactiviteit deel 1
 3. snack en/of drank
 4. groepsactiviteit deel 2
 5. vrije tijd
 6. 17u00: einde van namiddag

Activiteiten op verplaatsing kunnen een ander verloop hebben. Hiervan wordt je op voorhand via mail op de hoogte gebracht.

Spetters X |Spetters Y

2 wekelijkse activiteit van 14u00 tot 17u00

 • De ouders of leden tekenen voor aanwezigheid af in het Spetterslokaal.
 • leden hebben vrije tijd tot 14u15

Activiteiten in het lokaal verlopen volgens het volgende schema:

 1. 14u00: aanmelden
 2. 14u15: groepsactiviteit deel 1
 3. snack en/of drank
 4. groepsactiviteit deel 2
 5. vrije tijd
 6. 17u00: einde van Spettersnamiddag

Activiteiten op verplaatsing kunnen een ander verloop hebben. Hiervan wordt je op voorhand via mail op de hoogte gebracht.

Spetters Plus

Wekelijkse activiteit van 19u00 tot 22u00
De Spetters Plus kunnen iedere zaterdag terecht voor een activiteit of jeugdclub. Beide wisselen elkaar af.
Spetters Plus tekenen zelf de aanwezigheidslijst in de bar.

Wat is een activiteit?
Dit kunnen activiteiten in het Spetterslokaal zijn zoals een quiz, game avond, koken, …
Regelmatig hebben we een activiteit op verplaatsing zoals cinema, bowlen, uit eten, …

Wat is de jeugdclub?
Tijdens de jeugdclub openen we de deuren van ons jeugdlokaal en kan je andere jongeren ontmoeten. Spetters Plus kiezen zelf voor de invulling en worden naar behoefte ondersteunt door begeleiding.
Wat kan je doen tijdens de jeugdclub?

 • Een spel spelen met andere Spetters Plus
  • we hebben veel gezelschapsspellen in het jeugdlokaal
  • je mag ook je eigen gezelschapsspel meenemen
 • babbelen met jongeren
 • iets drinken in de bar
 • een boek lezen
 • eigen hobby
  • je mag eigen materiaal meenemen om je bezig te houden. Dit kan handwerk (haken, breien,…) zijn, tekenmateriaal, …
 • muziek beluisteren
 • bij mooi weer doen we leuke buitenactiviteiten zoals Viking Kubb, een ijsje eten in de stad, …
Locatie

De activiteiten vinden meestal plaats in ons jeugdlokaal:
Bakkerslaan 14, 3500 Hasselt.
Deze lokalen worden ter beschikken gesteld door de Stad Hasselt.
Er kunnen ook activiteiten georganiseerd worden op een andere locatie. Hiervan wordt je op voorhand via mail op de hoogte gebracht.

Vervoer

OkiDoki’s, Spetters X & Y

 • Ouders brengen hun kind of jongere tot in het lokaal ten vroegste om 13:50 u.
 • De Spetter mag om 17 u stipt terug worden afgehaald aan het lokaal.

Spetters Plus

 • 18-Plussers worden door de ouders gebracht of komen zelfstandig naar de activiteiten. Zij tekenen zelf voor aanwezigheid.
Tarieven

Om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten verwachten we dat je als gezin lid bent van onze vereniging (25 euro/jaar) en dat je een deelnameprijs betaalt voor de activiteiten.
Beide bedragen samen zorgen ervoor dat we onze materialen kunnen aankopen, gebouwen kunnen onderhouden, begeleiders kunnen ondersteunen en dat onze leden verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de Spettersactiviteiten.

Lidmaatschap: lidmaatschapsbijdrage per kalenderjaar bedraagt € 25  per gezin.

Spettersactiviteiten van de Oki’s en de Doki’s:

 • deelnameprijs wordt per activiteit betaald.
 • € 5 voor een activiteit in het jeugdlokaal en € 10 voor een activiteit op verplaatsing.
 • daguitstappen en weekend/kamp worden apart verrekend

Spettersactiviteiten van de X en de Y -groep:  

 • deelnameprijs van € 60 voor activiteiten van januari t.e.m. juni en € 60 van september t.e.m. december
 • daguitstappen en weekend/kamp worden apart verrekend

Spetters Plus activiteiten :

 • deelnameprijs van € 25 voor de samenkomsten van januari t.e.m. juni en € 25 van september t.e.m. december
 • Activiteiten met extra kosten worden vooraf aangekondigd

Als lid van onze vereniging zal je per half jaar een mail ontvangen met overschrijvingsgegevens.
We vragen om het lidmaatschap en deelnameprijs APART op het rekeningnummer van Autisle Leeft te storten met vermelding:

 • Lidmaatschap + naam Spetter
 • Deelname Spetters X – Y of Plus + naam Spetter

Rekeningnummer Autisme Leeft vzw = BE17 7350 2394 2921

Fiscaal attest en tegemoetkomingen

Terugbetaling van lid – of kampbijdrage.

 • Een aantal ziekenfondsen betalen een deel van je lid- of kampgeld terug. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van het ziekenfonds of de regio waar je woonachtig bent.
 • Je kan aan ons een bewijs van deelname vragen dat je aan je ziekenfonds kan bezorgen.

Fiscaal attest

 • Op vraag van ouders maken wij voor Jeugdvereniging De Spetters een fiscaal attest voor de periode van het kamp, het weekend en/of de betaalde activiteit.
Drank en snacks tijdens de activiteiten

In het lokaal worden er drank en snacks aangeboden aan € 1 per consumptie.
Je kan een drankenkaart van 10 consumpties aankopen waarbij je de 11e consumptie gratis krijgt.
Het is niet verplicht om drank en snacks bij ons aan te kopen. Leden mogen ook zelf drank en snacks meebrengen.

4. Inschrijven als nieuw lid

Ben je 6 jaar of ouder en wil je deelnemen aan de Spettersactiviteiten? Super!
Nieuwe leden worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek vooraf en kunnen een keertje komen proberen.
Dit biedt de mogelijkheid om op voorhand iemand van de begeleiding ontmoeten, de praktische afspraken te leren kennne, om vragen te stellen en deze informatie te verwerken.
Kennismakingsgesprekken of deelname aan je eerste activiteit worden met Mirte Vanstipelen of Myrthe Dexters afgestemd.

Uitnodigingen voor activiteiten

Eind december worden de activiteiten voor het voorjaar per mail aan de leden bezorgd.
Eind juni worden de activiteiten voor het najaar per mail aan de leden bezorgd.
Onze activiteitenkalender is ook steeds raadpleegbaar op onze website
Per activiteit wordt 1 week vooraf een uitnodiging per mail verstuurd waarin de concrete afspraken worden meegedeeld. 
 

VOORAF INSCHRIJVEN per activiteit is VERPLICHT via de Doodle in de mail.
We verwachten je inschrijving voor donderdagavond voor de zaterdagactiviteit. 
Omdat we voor de nodige materialen en begeleiding moeten kunnen instaan, worden niet of te laat ingeschreven Spetters niet toegelaten tot de activiteit. We vragen hier een stipte opvolging!  

Belangrijke afspraken
Oki’s | Doki’s | Spetters X |Spetters Y

Spetters hebben respect voor de andere Spetters, de begeleiding, de omgeving

Dit wil zeggen:

 • Luister rustig naar de uitleg van de begeleiding
 • Je beurt rustig afwachten
 • Het spel niet storen
 • Beleefd blijven tegen elkaar (tegen de medespetters en de begeleiding)
 • Meningsverschillen op een rustige manier bespreken
 • Elkaars materiaal en kleding niet beschadigen
 • Voorzichtig omgaan met het meubilair, spelmateriaal, boeken, enz…
 • Pestgedrag wordt niet getolereerd
 • Tijdens uitstappen blijf je bij de groep
 • Er wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken tijdens de Spettersactiviteiten
 • GSM, MP3, digitaal en ander spelmateriaal wordt op eigen risico meegebracht.
  Dit mag enkel gebruikt worden vanaf het snackmoment
 • Deze afspraken dienen nageleefd te worden.
 • Ben je niet akkoord met een afspraak tijdens het spel of een ander moment: zeg dit op een rustige manier aan één van de begeleiders.
 • Bij het niet naleven van deze afspraken krijg je een verwittiging
  Bij de 3de verwittiging op eenzelfde dag wordt je voor 15 minuten uit de groep gezet (apart zitten)
Spetters Plus

Respect voor de andere Spetters, de begeleiding, de omgeving:

 • Luister rustig naar de uitleg van de begeleiding
 • Je beurt rustig afwachten
 • Het spel niet storen
 • Beleefd blijven tegen elkaar (tegen de medespetters en de begeleiding)
 • Meningsverschillen op een rustige manier bespreken
 • Elkaars materiaal en kleding niet beschadigen
 • Voorzichtig omgaan met het meubilair, spelmateriaal, boeken, enz…
 • Pestgedrag wordt niet getolereerd
 • Tijdens uitstappen blijf je bij de groep, tenzij anders afgesproken met begeleiding
 • Spetters Plus leden mogen roken, maar vragen eerst even toestemming aan de begeleiding om zich af te zonderen. We roken niet in bijzijn van niet-rokers.
 • GSM, MP3, digitaal en ander spelmateriaal wordt op eigen risico meegebracht.
 • Deze afspraken dienen nageleefd te worden.
 • Ben je niet akkoord met een afspraak tijdens het spel of een ander moment: zeg dit op een rustige manier aan één van de begeleiders.

5. Afmelden

Kan je zoon/dochter niet naar de afgesproken activiteit komen, ben je door omstandigheden iets later op de activiteit of lukt het niet je zoon/dochter om 17 u af te halen: verwittig telefonisch 1 van de Spetterscoördinatoren.

Verantwoordelijke Oki’s | Doki’s en jeugdclub van Spetters Plus:
Mirte Vanstipelen: 0490/648 685

Verantwoordelijke Spetters X – Y en activiteiten Spetters Plus
Myrthe Dexters: 0492/228 492

Wij vragen om je strikt aan de uurregeling te houden.
De begeleiding heeft voldoende tijd nodig om te kunnen eten en de volgende Spettersactiviteit te kunnen voorbereiden. 

6 Schorsing

Leden die de veiligheid van zichzelf, de andere gasten en/of de begeleiding in het gedrang brengen, kunnen na herhaalde mislukte pogingen om tot een oplossing te komen, voor een bepaalde periode geschorst worden.

7 Beëindiging van de deelname aan Spettersactiviteiten

Leden mogen naar de Spetterswerking komen zolang zij interesse hebben in de activiteiten.

8 Jongere -en ouderbetrokkenheid

Wij willen vooral de leden zoveel mogelijk betrekken bij de activiteiten. Er wordt rekening gehouden met hun voorkeuren en interesses bij de opstelling van de programma’s.
Jaarlijks bevragen we onze leden naar de beleving van de activiteiten van het afgelopen jaar en kunnen leden activiteiten doorgeven die ze graag willen doen in het komende jaar.
Vragen en/of opmerkingen kunnen ouders steeds doorgeven aan de begeleiding of de Spettersverantwoordelijken. Bij het brengen en ophalen van de jongeren kan je een praatje maken met de begeleiding. 

9 Medische gegevens en medicatie

Zorg ervoor dat Autisme Leeft vzw steeds op de hoogte is van belangrijke informatie over de gezondheid van je zoon/dochter en geef wijzigingen onmiddellijk door.
Moet je zoon/dochter tijdens de activiteiten of tijdens de daguitstap/weekenduitstap medicatie nemen dan vragen we hiervoor een medicatievoorschrift te laten tekenen door de huisarts. Dit is wettelijk verplicht.
Ook voor het toedienen van pijnmedicatie zonder voorschrift (Dafalgan,…) vragen we schriftelijke toestemming van de ouders.  Gelieve de nodige medicatie af te geven aan de hoofdverantwoordelijke van de activiteit.
Jongeren die een gipsverband dragen of ten laatste 10 dagen vooraf een medische ingreep hebben ondergaan kunnen om die reden niet mee op een daguitstap/weekend. 
Wanneer de jongere ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de Spettersactiviteiten, neemt Autisme Leeft passende maatregelen en verwittigt de ouders.

10 Hygiëne, orde en netheid van het gebouw

Autisme Leeft vzw streeft naar een werking waarin we allemaal samen werken aan de orde en netheid van het gebouw en de omgeving.
Hierbij houden we rekening met een zero wast beleid. Afval wordt gesorteerd: PMD, papier, glas, plastiek, restafval.

11 Privacy en het gebruik van beeldmateriaal

Gedurende de periode van uw lidmaatschap bij Autisme Leeft vzw worden enkele persoonsgegevens verzameld en opgeslagen. Zij worden gebruikt voor het voeren van een – overeenkomstig de wetgeving – correcte administratie.
Een overzicht van deze gegevens kan u steeds inkijken op eenvoudig verzoek bij de algemeen coördinator. Indien een gegeven (b.v. adres, …) onjuist, onvolledig of niet relevant meer is, kan je de verbetering of verwijdering ervan vragen. Hiervoor kan u zich wenden tot de algemeen coördinator. Meer info over onze privacy policy vind u op onze website onder de Privacy policy.
Autisme Leeft vzw maakt regelmatig foto's en video-opnames van de jongeren tijdens de activiteiten. Die gebruiken we op onze website en we illustreren er onze publicaties mee. We vragen voor kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar aan de ouders een schriftelijke toestemming in te vullen en te ondertekenen. Jongeren ouder dan 18 jaar, of hun bewindvoerder tekenen zelf dit formulier.
Als je je bedenkt en vraagt om bepaalde beelden toch te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan.

12 Verzekeringen

Autisme Leeft vzw heeft een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De polissen liggen ter inzage bij de algemeen coördinator. Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de algemeen coördinator. De aangifte gebeurt zo vlug mogelijk, zodat we de verzekeringsinstelling tijdig op de hoogte kunnen brengen.
Brillen en persoonlijk elektronische apparaten zijn niet verzekerd.

13 Persoonlijke voorwerpen en elektronisch materiaal

We vragen om waardevolle (kleding)stukken van een naamlabel te voorzien. Uit ervaring weten we dat sommige jongeren niet weten welke spullen van hen zijn. Ook wanneer iets wordt achtergelaten, kan dit gemakkelijker aan de eigenaar worden terugbezorgd. 
Elektronische apparaten ( GSM, MP3-speler, Ipod, laptop,…) worden op eigen risico meegebracht. Autisme Leeft is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.  Deze apparaten mogen enkel gebruikt worden in ‘vrije tijd’ momenten.

14 Klachtenbehandeling

Autisme Leeft vzw hecht veel belang aan de kwaliteit van de werking en staat open voor klachten, suggesties of vragen. Wij nodigen je uit om bedenkingen en/of klachten onmiddellijk te bespreken met de verantwoordelijke. Samen zullen we proberen tot een oplossing te komen. Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen via het klachtenformulier. De klacht wordt intern behandeld en de betrokken persoon wordt op de hoogte gebracht.

Klachtenformulier

Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Autisme Leeft, vragen we om het probleem eerst met de betrokken persoon of met de rechtstreekse verantwoordelijke te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand dat door een gesprek rechtgezet kan worden.

Als dit gesprek geen oplossing biedt of je denkt dat een gesprek, om welke reden dan ook, niet mogelijk of wenselijk is, kan je een mailtje sturen met onderstaande items naar info [at] autismeleeft.be mailen. We zoeken samen zo snel mogelijk naar een gepaste oplossing.

 • Datum
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonummer
 • Uiteenzetting van de klacht